Svi bježe od kemije, matematike i fizike!

(Slobodna Dalmacija) Problem sve manjeg broja nastavnika fizike, kemije, pa i matematike, u školama idućih bi se godina mogao produbiti: podaci o ljetnom upisu na Zagrebačkom sveučilištu pokazuju iznimno lošu popunjenost nastavničkih smjerova, osobito na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima […]