Otvoreno pismo novoj ministrici ili ministru znanosti i obrazovanja

Poštovana ministrice/poštovani ministre znanosti i obrazovanja!


Vodeća smo mreža učitelja i nastavnika u Hrvatskoj i okupljamo preko 17 800 članova.
Godinama sustavno pratimo obrazovanje te sudjelujemo u konstruktivnom kritiziranju, ali i kreiranju, odgojno-obrazovnih politika.


Osjećamo potrebu obratiti Vam se na početku mandata te Vas, za početak, podsjetiti da je nezadovoljstvo učitelja i nastavnika sustavnim zanemarivanjem našeg resora i omalovažavanjem nastavničke struke kulminiralo početkom ove školske godine, najvećim i najuspješnijim štrajkom obrazovnih djelatnika dosad.

Ipak, u trenucima kad je regularnost školske godine došla u pitanje zbog pandemije kovida-19, učitelji i nastavnici još su jednom podmetnuli leđa pokazavši, jednako kao i u štrajku, humanost, solidarnost i društvenu odgovornost. 

S obzirom na to da nije moguće predvidjeti kako će se razvijati trenutna javno-zdravstvena kriza, niti kako će izgledati sljedeća školska godina, želimo da novi ministar/ministrica prouči i prioritizira teme koje su učitelji i nastavnici istaknuli kao ključne, a koje ne iziskuju velika materijalna ulaganja:

 1. Nužno je donijeti novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer je trenutni previše puta mijenjan, a i nije usklađen s novonastalim okolnostima nastave na daljinu, kurikularnom reformom, promjenama izbornosti u predmetu Informatika i sl.
 1. Potrebno je odvojiti sve Pravilnike za osnovnu, odnosno srednju školu.
  Pravilnici trebaju biti odvojeni ne samo za osnovnu i srednju školu, nego i za razrednu, odnosno predmetnu nastavu u osnovnoj školi. Postojeći pravilnici jednako se odnose na učenike od 7 do 19 godina što je potpuno neprimjereno, uzimajući u obzir sve psihološke, sociološke i biološke karakterističnosti različitih uzrasta.
 1. U Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera potrebno je uvesti pedagoške mjere suspenzije (uz mogućnost nastave na daljinu argument o uskraćivanju prava na obrazovanje nije validan) te restitucije, čime se afirmira odgojna uloga škole.

Ako učenik ne reagira na adekvatan način na izrečene pedagoške mjere ukora ili strogog ukora, a posljedično i suspenziju, restituciju i slično, te se izrečena pedagoška mjera održi do kraja školske godine, učeniku se oduzima jedan/dva boda od ukupnog broja bodova za upis u srednju školu. Ovime pedagoške mjere imaju svoju težinu i važnost te nisu samo administrativni dodatak. Učenici, a često i roditelji, olako shvaćaju pedagoške mjere i svjesnu su da su one samo slovo na papiru te da ne utječu ni na što.

 1. Uz Informatiku i Vjeronauk, omogućiti i drugi strani jezik kao izborni predmet od 1. razreda osnovne škole, sukladno preporukama Europske komisije o poticanju višejezičnosti. 
 1. Omogućiti darovitim učenicima obrazovanje u skladu s njihovim područjima darovitosti i potrebama, ali ne samo načelno, nego kroz konkretne diferencirane programe.
 1. Uvesti vanjsko vrednovanje nakon svakog obrazovnog ciklusa (nakon 4. i 8. razreda osnovne škole), kroz nacionalne ispite ili malu maturu. 
 1. Promijeniti Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole na način da se uz ocjene vrednuju i rezultati nekog oblika vanjskog vrednovanja čime bi se smanjio pritisak na nastavnike i spriječila inflacija odlikaša. Također, dodatno bodovati i sportaše koji nisu nužno u ekipnim sportovima ili na popisu HŠSS-a. 
 1. U Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole jednim bodom vrednovati  pohađanje nastave drugog izbornog stranog jezika, u skladu s preporukama Europske komisije za poticanje višejezičnosti.
 1. Reformirati kurikule strukovnih škola na način da prate potrebe tržišta rada.
 1. Povećati izbornost nastavnih predmeta u srednjoj školi.
 1. Ukinuti mogućnost anonimnog prijavljivanja učitelja te ga regulirati prema sličnim modelima u susjednim europskim zemljama.
 1. Ukinuti ili značajno tehnički i sadržajno unaprijediti stručno usavršavanje na platformi Loomen te poticati učitelje na dodatna stručna usavršavanja prema interesima i vlastitim potrebama, a koja nisu nužno organizirana od strane AZOO-a ili MZO-a. 
 1. Razredništvo vrednovati s više sati u tjednom zaduženju jer trenutna dva sata za neposredni rad s učenicima i dva sata ostalih poslova ne pokrivaju opseg razredničkih obveza.
 1. Doraditi protokol za odabir kandidata pri zapošljavanju u školama – ograničiti moć povjerenstva transparentnim sustavom bodovanja ujednačenim na nacionalnoj razini čime bi se ograničila mogućnost korupcije, nepotizma ili krojenja pitanja ili uvjeta koji pogoduju jednom kandidatu.
 1. U školi djeluju brojna povjerenstva i timovi kao što su etičko povjerenstvo, tim za kvalitetu te povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika, medijaciju itd. Njihov opis posla ne odnosi se na odgojno-obrazovni rad s učenicima, kao ni suradnju s njihovim roditeljima/starateljima te bi trebali dobivati adekvatnu novčanu kompenzaciju za svoj rad, kao što je to slučaj s povjerenstvima i povjerenicima u ostalim javnim službama.
 2. Omogućiti besplatan internet nastavnicima za uvjete nastave na daljinu ili omogućiti financijski dodatak na plaću za trošenje vlastite opreme i interneta. 
 1. Sustavno raditi na opremanju škola i provođenju pedagoškog standarda te uvođenju jednosmjenske nastave. 

Većina ovih prijedloga rješiva je potezom pera i ne zahtjeva financijska ulaganja. Razmatranjem i uvažavanjem većeg dijela ovih prijedloga hrvatski bi se obrazovni sustav modernizirao i pružio učenicima bolje obrazovanje, a učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima poticajnije radno okruženje.

S poštovanjem,

Mreža Nastavnici organizirano

1 Comment

 1. Mislim da bi osim drugog stranog jezika trebalo bodom vrednovati i ostale izborne predmete, pogotovo informatiku, jer je ona davno izašla iz okvira igrica i zabave.
  Mario

Comments are closed.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!