SHU: “Ana Hinić je bila pogrešno shvaćena”

“Ana Hinić je, sastavljajući upute za provođenje referenduma, u svojoj želi da prema sindikalnim povjerenicima bude što detaljnija i preciznija, ostavila previše prostora za to da je se pogrešno shvati i za interpretaciju da pokušava utjecati na ishod glasanja. Međutim, nema nikakvog govora o tome da povjerenici nagovaraju ljude da glasaju na ovaj ili onaj način. Sve informacije nalaze se na internetskoj stranici SHU, a samo je predsjednica ovlaštena za istupanje u ime Sindikata”, glasi informacija koju smo dobili iz Sindikata hrvatskih učitelja. Zamoljeni smo da sve zainteresirane uputimo na službenu informaciju koja se nalazi na njihovim službenim stranicama.

Post a Comment

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!