SHU: “Ana Hinić je bila pogrešno shvaćena”

“Ana Hinić je, sastavljajući upute za provođenje referenduma, u svojoj želi da prema sindikalnim povjerenicima bude što detaljnija i preciznija, ostavila previše prostora za to da je se pogrešno shvati i za interpretaciju da pokušava utjecati na ishod glasanja. Međutim, nema nikakvog govora o tome da povjerenici nagovaraju ljude da glasaju na ovaj ili onaj način. Sve informacije nalaze se na internetskoj stranici SHU, a samo je predsjednica ovlaštena za istupanje u ime Sindikata”, glasi informacija koju smo dobili iz Sindikata hrvatskih učitelja. Zamoljeni smo da sve zainteresirane uputimo na službenu informaciju koja se nalazi na njihovim službenim stranicama.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!