Svima u inat Jovanović potpisao novi pravilnik o udžbenicima

Pod dimnom zavjesom velikih i bitnih tema kao što je rasprava o navlačenju kondoma na krastavce, koju je nakon kratkog zatišja probudila ovotjedna odluka Ustavnog suda, čime trakavica ulazi u svoj DEVETI mjesec, na web-stranici Ministarstva znanosti i tehnologije u četvrtak, 23. svibnja, objavljen je novi pravilnik o školskim udžbenicima i ostalim obaveznim radnim materijalima. Podsjetimo, riječ je o projektu izmjena udžbenika “zbog promjena pravopisa” (koji još nije ni donesen) kojemu su se usprotivili više-manje svi: od Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, preko nastavnika i roditelja pa sve do izdavača. Analizu pravilnika na Connect portalu napravio je Petar Radelj. Analizu koja briljantno secira potpuno bezumlje, bahatost, nezainteresiranost i cinizam koji se preljevaju iz MZOS-a prenosimo u cijelosti.

——————–

Ministar obrazovanja Željko Jovanović donio je 23. svibnja 2013. novi Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima. Vijest o tome objavljena je 24. svibnja 2013. navečer na stranicama MZOS-a.

 • Bitne novosti novoga Pravilnika
 • 1. U osnovnoj i srednjoj školi od prvih dana lipnja 2013., kad Pravilnik stupi na snagu, bit će nezakonita ukupno 51 zbirka zadataka, radna bilježnica ili atlas, barem toliko je izračunao Ministar, da ih ukida. Spretni učenici mogli bi tražiti da ih se ne smije ispitivati po gradivu ili zadatcima iz tih naslova koji ovim prestaju biti nastavna sredstva. Sve to reduciranje nema uporište u razmjernosti, metodici, didaktici ni promjenama nastavnoga plana i programa.
  2. Iako se od naslova bavi pojmom “obvezni” udžbenici, Pravilnik nema ni slova o provedbi članka 65. Ustava, da je obvezno obrazovanje besplatno.
  3. Iako je osnovna svrha propisa precizno odrediti, i ovaj je Pravilnik zadržao lošu praksu prethodnoga da ne propisuje nedvojbeno trebaju li za mnoge predmete samo udžbenik ili udžbenik i pomoćno sredstvo. Tako za devet predmeta u osnovnoj školi i deset predmeta u srednjoj školi te za nastavu jezika manjina (v. pojam “odnosno” u člancima 3., 4. i 5.). Takve se odredbe ne mogu tumačiti jednoznačno čime se gubi smisao propisivanja kao takvoga.
  4. Dosadašnji istoimeni Pravilnik iz 2010. ovim novim Pravilnikom se ne ukida nego ostaje na snazi, pa ćemo ponovno imati neustavnu pojavu postojanja dva istovrsna (čak i istoimena) propisa, od kojih su oba „na snazi“, s razlikom što se jedan stvarno primjenjuje, a drugi je samo fingirano na snazi, bez pravnih učinaka. Stoji li iza toga nestručnost, bahatost ili promišljena namjera da se izazove posvemašnji kaos i ubije svaki entuzijazam ljudima koji nastoje pošteno raditi u obrazovnom sustavu?

 • O mogućnosti sudjelovanja u javnoj raspravi
 • Prije donošenja, Ministarstvo je 26. travnja objavilo Nacrt prijedloga toga Pravilnika te je pozvalo sve zainteresirane da svoje prijedloge i eventualne primjedbe na Nacrt prijedloga Pravilnika, uz jasna obrazloženja, do 10. svibnja 2013. dostave na adresu elektroničke pošte javnarasprava-obvezni-udzbenici@mzos.hr.
  Ako ste to pokušali učiniti onda ste s te adrese dobili automatski odgovor: “Neisporučivo. Nije uspjela isporuka ovim primateljima ili popisima za raspodjelu: javnarasprava-obvezni-udzbenici@mzos.hr U primateljevu sustavu za razmjenu e-pošte nije pronađena primateljeva adresa e-pošte. Microsoft Exchange neće pokušavati ponovo isporučiti ovu poruku. Provjerite primateljevu adresu e-pošte i pokušajte ponovo poslati poruku ili dostavite sljedeći dijagnostički tekst administratoru sustava.”
  MZOS do danas nije ispravio tu adresu u pozivu na javnu raspravu.

 • Rezultat javne rasprave
 • Nijedna primjedba ni prijedlog koji su izneseni u raspravi na ovom Portalu ili koje sam dostavio MZOS-u nisu prihvaćeni.

 • Objava javne rasprave i stajališta MZOS-a
 • Iako je Ministarstvo 26.4.2013. obećalo: “Nakon završetka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljani na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju.”, nijedan komentar, primjedba ni prijedlog još nije objavljen. U svakoj normalnoj ili pravoj javnoj raspravi, prvo bi se objavilo njezin ishod (jer bez toga ona nije “provedena”), a tek onda pristupilo formalnom donošenju propisnika.
  Ovdje je, valjda, samo važno da je načelno (ali ne i stvarno) stajalište o potrebi javne rasprave to isto Ministarstvo 16.4.2013. objavilo ističući: “smisao javne rasprave upravo je u tome da ona rezultira promjenama u sadržaju, pokaže li se to potrebnim i stručno opravdanim”!?!

 • Posljedice ignoriranja javne rasprave od strane MZOS-a
 • Za svaku fizičku i pravnu osobu u Državi obvezujuće je shvaćanje Ustavnoga suda RH: “demokratičnost procedure u okviru koje se odvija društveni dijalog o pitanjima od općeg interesa jest ono što sam akt, kao ishod te procedure, može odrediti kao ustavnopravno prihvatljiv ili neprihvatljiv” (odluka U-II-1118/2003 od 22.5.2013.). Ministru Jovanoviću očito nije bilo dovoljno da Ustavni sud ukine Odluku o uvođenju zdravstvenoga odgoja i Kurikulum zdravstvenoga odgoja, on, čini se, ima potrebu ponavljati gradivo iz građanskoga odgoja i osnova ustavnoga uređenja.

  6 Comments

  1. To koji su udžbenici obvezni može slobodno okačiti mačku o rep. Ipak ću ja svojim učenicima reći jeli udžbenik obvezan ili nije.

  2. U tekstu piše da će na snazi biti istovremeno novi i stari pravilnik. Na kraju novog pravilnika vidim da se stupanjem na snagu novog, prestaje primjenjivati stari.
   Ministar izjavljuje da će se novi pravilnik primjenjivati od šk.god. 2014./15. iako to u samom tekstu pravilnika ne piše.
   Ima li netko tko bi mi mogao pojasniti ove dvije stvari?

   1. Članak 8. stavak 1. novoga Pravilnika predviđa da se danom njegova stupanja na snagu prestaje primjenjivati istoimeni Pravilnik iz 2010. Takva je formulacija uobičajena kad se prvi put donosi propis za primjenu novoga zakona, tj. nakon što se donese novi zakon koji u prijelaznim odredbama propiše da se do donošenja novoga provedbenog propisa primjenjuje onaj koji je bio donesen za provedbu staroga zakona. Tada se ne određuje da stari propis prestaje vrijediti jer je on prestao vrijediti ukidanjem njegove zakonske osnove (stupanjem na snagu novoga zakona koji je ukinuo stari zakon, što za sobom povlači i ukidanje svih propisa donesenih za njegovu provedbu). No, ovdje je takva formulacija promašena. A evo moje rekonstrukcije, kako je do nje došlo.
    Ministar je čelnik tijela izvršne vlasti, a ne izvorni i trajni zakonodavac (što se ovdje zaboravilo). Za provedbu pojedinoga zakona ministar je ovlašten donijeti samo one propisnike na koje ga je zakonodavac ovlastio. Zato u članku 18. organskoga Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11 i 12/13) stoji: „Ministri… donose pravilnike… za provedbu zakona… kad su na to izrijekom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.“ Iz toga slijedi pravilo da je zakonodavna delegacija ministra jednokratna i zadana, a ne stalna i svekolika.
    Zakonskoj obvezi iz članka 10. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu već je udovoljio ministar znanosti, obrazovanja i športa kad je 31. ožujka 2010. donio Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 40/10). Donošenje novoga provedbenoga propisa po istoj zakonskoj osnovi, a da u međuvremenu zakonska podloga nije mijenjana, u hrvatskome je pravu posve neuobičajena pojava. Stoga sam u Javnoj raspravi 10.5.2013. upozorio MZOS da donositelj u najmanju ruku duguje obrazloženje javnosti, posebno adresatima Pravilnika: učenicima, učiteljima, nastavnicima, autorima i nakladnicima, zbog čega je bilo potrebno donijeti novi Pravilnik u istoj pravnoj stvari?
    Odgovora na to pitanje nema, kao ni svijesti odgovornih u MZOS-u da nisu donosili propis za provedbu novoga zakona (jer je on donesen još 2010.) nego da su zapravo išli mijenjati postojeći Pravilnik zamjenjujući ga novim.
    Pitanje svrhovitosti toga normativnog posla još je važnije kad se zna da ministar obrazovanja već četiri godine nije donio – što je po zakonu bio dužan – nacionalni kurikul sukladno članku 26. stavku 3. i članku 164. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12), ni nastavni plan i program sukladno članku 27. stavku 11. i članku 164. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; već pune tri odnosno dvije godine nije donio pet pravilnika, iz članka 6. stavka 6., članka 8. stavka 4., članka 12. stavka 4., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 7. i članka 34. stavka 3. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu.
    Dakle, Ministar je 23.5.2013. donio novi Pravilnik. Ali formalno je na snazi ostao i stari jer Pravilnik iz 2010. nije izgubio zakonsku osnovu, a Pravilnikom iz 2013. nije stavljen izvan snage. Iz toga sam zaključio da će na snazi biti oba pravilnika!
    Parafrazirajući obvezujuće pravno shvaćanje Ustavnoga suda RH iz Izvješća broj U-X-80/2005 od 1. lipnja 2006. (NN 64/06), stupanje na snagu jest vremenski određen trenutak od kojega propisnik počinje pravno djelovati, obvezujući svojim odredbama, uz mogućnost primjene sankcije u slučaju njegova nepoštivanja, na one na koje se odnosi. Načelo vladavine prava zahtijeva da stupanje na snagu bude propisano na jasan i nedvojben način. S ustavnopravnoga vidika važno je da stupanjem na snagu propisnika ili pojedinih njegovih glava/odredbi istodobno započne i njihova primjena.
    Dakle, zadaća onoga tko donosi propis jest odrediti kad on stupa na snagu, a zadaća svih onih kojima je upućen (namijenjen, adresiran, na koje se odnosi, uključujući izvršnu vlast, građane i sudove) jest da ga primjenjuju. Stoga je Ustavni sud još 1.6.2006. posebnim Izvješćem zatražio da se prestane brkati lončiće i propisima određivati primjenu umjesto stupanja na snagu. Kad bi oni koji su za to plaćeni to pročitali i shvatili, ne bi se događale ovakve zbrke.

    1. Svakako zahvaljujem na iscrpnom objašnjenju koje je iznad mojih sposobnosti da to sve pratim i shvatim.
     Shvatio sam jedino da „dizač“ nema ljude koji bi njegove neformalne rabote formalno uredno proveli!

  3. To ste lijepo preveli u svima razumljiv govor. Onu drugu nedoumicu, o tome što je Ministar izjavio, Vam ne znam komentirati jer nije pravno uobličena. Lijepo piše da će ovaj Pravilnik stupiti na snagu osam dana od objave, znači u lipnju. Uporaba radnih bilježnica i zbirki zadataka koje su po novom izbačene, bit će nezakonita od dana stupanja na snagu i prouzročit će kaos u školskoj godini 2013./2014. A može već i na završnim ispitima u lipnju ove godine.
   U javnoj sam raspravio upozorio sam MZOS da trebaju donijeti prijelazne odredbe (kojima bi se reguliralo međurazdoblje do donošenja novih kurikula po mojem, a po njihovu do donošenja novih udžbenika), ali im se nije dalo čitati. Ili misle da nastavnici ne znaju čitate pravilnike.
   Kako je Ministar odredio, 51 zbirka zadataka i radna bilježnica prestaje biti dio obveznoga udžbeničkog kompleta danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

  Comments are closed.

  Podijelite ovo

  Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!