Što raditi zadnjeg dana nastave: Kratak vodič kroz kršenja propisa u režiji NCVVO

Svima koje zanima!

Kad ravnatelj NCVVO- a Vinko Filipović izjavi da “očekuje da će učitelji odmah nakon dobivenih rezultata 20. ili 21. lipnja unijeti rezultate u e-dnevnike kako bi čim prije mogli biti vidljivi učenicima i roditeljima”, on zapravo sam krši ili očekuje od učitelja da PREKRŠE sljedeće: 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenja rezultata vanjskog vrednovanja, čl. 4, stavci 3-7:

Članak 4.

(3) Centar analizira podatke prikupljene vanjskim vrjednovanjem i izrađuje izvještaje o rezultatima vanjskoga vrjednovanja.

(4) Centar je dužan školi dostaviti izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala.

(5) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala sadrži zbirne rezultate vanjskoga vrjednovanja iskazane na razini škole te usporedbu tako iskazanih rezultata s rezultatima na nacionalnoj razini.

(6) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika dobivene u vanjskom vrjednovanju.

(7) Svi osobni podaci prikupljeni vanjskim vrjednovanjem smatraju se tajnima i ne mogu se koristiti u analizama i izvještajima.

  1. Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, članak 6

 “(3) Podaci u svezi s poslovima iz članka 4. stavka 2. podstav­ka 3. ovoga Zakona te podaci na temelju kojih se utvrđuje identitet ispitanika smatraju se službenom tajnom. Stupanj tajnosti podataka i zaštitne mjere uređuju se statutom Centra.”

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 12.: Prava i obveze učitelja/nastavnika

(3) Tijekom praćenja učenikova razvoja učitelj/nastavnik u rubriku bilježaka u imeniku upisuje samo ona zapažanja koja su učitelju/nastavniku u praćenju učenika uočljiva, učeniku i roditelju razumljiva te koja učitelju/nastavniku mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju uspjeha u nastavnome predmetu, odnosno odgojno-obrazovnome području.

Osim toga, na vlastitoj stranici u objavi od 9. rujna 2022. NCVVO navodi sljedeće: 

“Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izvijestit će o rezultatima nacionalnih ispita na trima razinama:

  • Učenici koji će pristupiti nacionalnim ispitima dobit će povratnu informaciju o svojemu postignuću za svaki nastavni predmet iskazanu brojem bodova i pripadajućim opisom razine postignuća koju su ostvarili.
  • Škole uključene u provedbu nacionalnih ispita dobit će skupnu povratnu informaciju o postignućima svojih učenika iz svih osam nastavnih predmeta.
  • Izradit će se nacionalni izvještaj o provedbi i rezultatima ispitivanja u svim školama u uzorku koji će biti dostupan Ministarstvu znanosti i obrazovanja, institucijama u sustavu obrazovanja i svoj zainteresiranoj javnosti.”

Dakle, u svim oblicima vanjskog vrednovanja obrazovanja jamči se tajnost identiteta pristupnika i dosadašnja praksa je bila da učenici/roditelji dobiju rezultate osobno. Prvi put ravnatelj Centra planira rezultate učenicima i roditeljima dostaviti posredstvom učitelja, odnosno javno obznaniti pojedinačne rezultate pristupnika. Pitamo se čemu onda pseudonimizacija cijelog postupka i silne mjere predostrožnosti tijekom provedbe ako će sada, po naputku ravnatelja Filipovića, osobni podatci biti dostupni svim učiteljima i šire? Također, ima li NCVVO privolu roditelja za ovakvu objavu rezultata? 

O ovome presedanu poslali smo u srijedu, odmah nakon izjave ravnatelja Centra, upit i Agenciji za zaštitu osobnih podataka jer smatramo da se radi o kršenju prava na zaštitu osobnih podataka učenika. Odgovor još čekamo.

Nećemo sad o tome kako omalovažavajuće zvuči izjava ravnatelja Centra da će “pojedinačne rezultate svojih učenika škole dobiti tek na samom kraju nastavne godine, čime će biti onemogućeno da ih učitelji koriste u svrhu zaključivanja ocjena iz pojedinih predmeta”, kao da su učitelji predatori koji jedva čekaju da zakinu učenike. Ali pitamo što je s autonomijom učitelja i otkud nekom ideja da bi u svoje bilješke pisao, i to po naputku, rezultate ispita koji nije izradio, ni analizirao i to nakon što zaključi ocjenu? 

Očigledno je u posljednje vrijeme popularno imati razna očekivanja od učitelja. Pa evo, i mi nešto očekujemo zauzvrat – očitovanje NCVVO-a o iznesenom u ovom tekstu i ispriku ravnatelja Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja zbog vrijeđanja učitelja. 

Mreža Nastavnici organizirano

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!