Prvi među štetočinama

Nove tri odluke koje je donio Željko Jovanović redom su pale na Ustavnom sudu.

Udruga Nastavnici organizirano 8. travnja 2014. upozorila je Ustavni sud na masovno neustavno normiranje toga ministra. Čak 87 akata ministra Jovanovića može se smatrati neustavnim prema mjerilima koja je Ustavni sud ponovio u Odluci U-II-2168/2013 od 15. travnja 2014. s obzirom na zahtjeve predvidljivosti, izvjesnosti i pravne sigurnosti. Po prvi put u svojoj povijesti Ustavni je sud 15. travnja 2014. izdao nalog jednom ministru s preciznim naputkom što treba učiniti (točka III. dispozitiva) i, također po pravi put u povijesti, “pridržao pravo ustavnoga nadzora nad novom odlukom nakon njezinog donošenja”, što znači da će Ustavni sud po službenoj dužnosti preispitati ustavnost nove Odluke. Nakon što ona bude predložena i o njoj provedena valjana javna rasprava, na očitovanja obrazloženo odgovoreno, Odluka donesena i objavljena u Narodnim novinama.

Na ovaj je način Željko Jovanović uvjerljivo dospio na prvo mjesto među svim ministrima u svojoj Vladi i među svim ministrima obrazovanja po broju akata koji su proglašeni neustavnima i štetočinskima u hrvatskom pravnom sustavu. Za one koji se ne sjećaju najbolje, evo kratkoga podsjetnika:

1. Prvu Odluku ministra obrazovanja o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama od 27. rujna 2012. opozvao je sam ministar obrazovanja 31. siječnja 2013. (NN 17/13) jer nije bila objavljena u Narodnim novinama.

2. Izvršenje općega upravnog akta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH o roku za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava na Popis od 26. travnja 2013., odgodioje Ustavni sud RH rješenjem od 20. svibnja 2013. (NN 65/13) (v. Propala „udžbenička reforma“ ministra Jovanovića)

3. Drugu Odluku ministra obrazovanja o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama od 31. siječnja 2013. i Kurikulum zdravstvenog odgoja kao njezin sastavni dio (NN 17/13) u cijelosti je ukinuo Ustavni sud RH odlukom od 22. svibnja 2013. (NN 63/13)

4. Donošenje, potpisivanje, pečaćenje i urudžbiranje treće Odluke ministra obrazovanja o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama od 31. svibnja 2013., sam je ministar obrazovanja 2. lipnja 2013. proglasio „propustom tehničke službe web stranica“ (v. Ministar Jovanović po treći put bez javne rasprave, i usprkos Ustavnome sudu, donio Kurikul zdravstvenoga odgoja)

5. Sporazum MZOS-a i nakladnika školskih udžbenika od 4. lipnja 2013. nije potpisalo 27 nakladnika i ne može stupiti na snagu (v. Tzv. antikorupcijski sporazum MZOS-a i nakladnika školskih udžbenika)

6. Drugim Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 65/13) zaboravilo se propisati da njegovim stupanjem na snagu prestaje vrijediti prvi Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 40/10), a to se propustilo odrediti i nacrtom trećega Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima od 5. srpnja 2013.

7. Drugi Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 65/13), donesen 23. svibnja 2013., opozvao je sam ministar obrazovanja 17. lipnja 2013. (NN 73/13) nakon što je dobio na očitovanje prijedlog za njegovu ocjenu ustavnosti i zakonitosti (v. Ministar osobno opozvao drugu polugu svoje „udžbeničke reforme“).

8. Akt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH radi uvrštavanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava na Popis od 26. travnja 2013. proglasio je ništavim Upravni sud u Zagrebu presudama od 11. srpnja 2013.

9. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mijenja se već ustaljeno svake godine zadnjega dana saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13) (Istovremeno, prijedlog koji je u jesen 2012. godine skupio 8000 potpisa učitelja i nastavnika je odbijen, između ostalog, i zato “jer se ovaj zakon više ne može mijenjati”.)

10. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 26/13 i 34/13) u cijelosti je ukinuo Ustavni sud RH odlukom od 16. srpnja 2013.

11. Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012/2013., klasa 602-03/11-06/00213, ur. broj 533-09-12-0011, od 2. travnja 2012., koju je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Ustavni sud RH u cijelosti je utvrdio neustavnom odlukom od 15. travnja 2014.

12. Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013/2014. od 22. siječnja 2013., koju je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Ustavni sud RH u cijelosti je utvrdio neustavnom odlukom od 15. travnja 2014.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!