Prijavite Ministarstvu obrazovanja lobiranje nakladnika

(T-portal) Ministar znanosti, obrazovanja i športa Željko Jovanović i nakladnici udžbenika za osnovnu i srednju školu potpisali su 4. lipnja 2013. godine sporazum kojim se uređuju prava i obaveze sporazumnih strana u postupcima izjašnjavanja i odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava. Međutim, kako podsjećaju u ministarstvu, sporazumom je strogo zabranjeno lobiranje pri odabiru udžbenika, što svi zainteresirani mogu prijaviti i na posebnu e-mail adresu, antikorupcija@mzos.hr.

U Ministarstvu obrazovanja podsjećaju da svako postupanje nakladnika, škole, djelatnika ili vanjskog suradnika škole koje je suprotno odredbama sporazuma, kao i drugim važećim propisima Republike Hrvatske, osobito ono koje rezultira financijskom i/ili materijalnom dobiti nakladnika, škole, djelatnika ili vanjskog suradnika škole, predstavlja njegovo kršenje i koruptivnu djelatnost te podliježe sankcioniranju nadležnih tijela, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Naime,prema sporazumu nakladnicima je strogo zabranjeno davati donacije ili druge oblike materijalnih potpora školama, učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i drugom stručnom osoblju škola.

Pod drugim oblicima materijalne potpore podrazumijevaju se organizirani seminari za promociju udžbenika ili edukativni seminari dulji od jednog dana, angažiranje djelatnika ili vanjskog suradnika škole kao promotora ili prodajnog predstavnika nakladnika, recenzije udžbenika ili drugih nastavnih sredstava od strane djelatnika ili vanjskih suradnika škole i to u ime, na račun ili po nalogu nakladnika, needukativni skupovi koji nemaju za cilj stručno usavršavanje djelatnika škole, sponzorirani ručkovi nakladnika izvan mjesta i vremena seminara, izleti na račun nakladnika i slično.

Pod donacije se ipak neće računati promotivni darovi čija je nabavna cijena manja od 100 kuna, ali pod uvjetom da se radi o darovima u edukativne svrhe. Donacije također nisu sitni uredski materijal poput rokovnika, kemijskih olovaka i kalendara, zatim jedan primjerak udžbenika, radne bilježnice ili priručnika koje će nastavnik dobiti od nakladnika kako bi na osnovu njega mogao izvršiti odabir udžbenika te seminari koji ne traju dulje od jednog dana, a prijavljeni su Ministarstvu obrazovanja.

Ukoliko sumnjate da se bilo nakladnici ili djelatnici škole ne drže ovog sporazuma, sve nepravilnosti, upozoravaju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, možete prijaviti i na e-mail adresu antikorupcija@mzos.hr.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!