Upute za vrednovanje i ocjenjivanje za vrijeme nastave na daljinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je iscrpne upute za vrednovanje i ocjenivanje za vrijeme nastave na daljinu na ovoj poveznici,

Gospođa Desiree Pečaver, ravnateljica OŠ Zvonka Cara u Crikvenici, sastavila je sažetak i uz njezino ga dopuštenje prenosimo.

Vrednovanje i ocjenjivanje

Zaključni naglasci

-Nastava na daljinu odvija se u izvanrednim okolnostima i treba iskoristiti sve njezine prednosti, a pokušati izbjeći većinu nedostatka. Uvodi se poslije Uskrsa, od 14.4.2020.

-ovakav način nastave učenicima ne smije biti prepreka u daljnjem napredovanju učenika, a pogotovo u prijelazu na višu razinu školovanja.

– da bi se omogućila dosljedna i sustavna primjena novih načina ocjenjivanja, MZO je izmijenio Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika

– U prvom planu treba biti dobrobit samih učenika, koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, razvoj kreativnosti i inovativnosti, rješavanje problema,kritičko mišljenje, te da učenik dobije povratnu informaciju, a  pritom je ocjenjivanje u drugom planu.

-Nastavnik treba razlučiti bitne sadržaje od onih koji su manje bitni ili činjenica koje opterećuju nastavu, a ne doprinose postizanju ishoda učenja i usvajanju vrijednosti.

– Kontakt učitelja, nastavnika s učenicima i roditeljima važan je kako bi se stvorio krug povjerenja za učenje u kojem svatko ima svoju ulogu.

– u virtualno okruženje za učenje potrebno je uvesti jasnu strukturu i vrijednosti, što uključuje sustavno razvijanje poštovanja rada i nulte tolerancije za nepoštene načine rada (zadaća roditelja)

– pismene i usmene provjere treba provesti u što manjoj mjeri u online nastavi, a ako se i provode potrebno je smanjiti broj i opseg zadataka!

– kod vrednovanja naučenog poželjno je napraviti odmak od tradicionalnih (standardnih) metoda vrednovanja u razredu i vrednovati ono što je bitno.

Inovativne metode vrednovanja uključuju izradu projekata, plakata, rješavanje problema, izradu eportfolija, istraživačke radove, praktične radove, projekte, ali za sve njih potrebna je potpora učitelja i vršnjačka potpora

-u suradnji sa stručnim suradnicima u školi potrebno je nastaviti provoditi i upute za prilagodbu i individualizaciju za učenike s teškoćama te osmišljavati dodatne zadatke za darovite

– nastava se ne odvija u realnom vremenu! (to se i ne preporuča jer opterećuje sustav i usporava rad)

-zaključna ocjena izvodit će se iz dosadašnjih ocjena iz redovite nastave plus ocjene iz online nastave

– roditelj postavlja pravila djetetu u kući, potiče dijete da samostalno odrađuje sve zadatke i ohrabruje ga da se za nejasnoće obrati učitelju

-odgovornost je roditelja da pomogne, ali ne radi umjesto djeteta jer time šteti razovju odgovornosti i samostalnosti

– roditelj treba surađivati s učiteljima i odgajati djecu da ne prepisuju, da cijene svoj i tuđi rad

– roditelj bi trebao poznavati glavne upute ovog dokumenta što se očekuje od učenika (ne i čitati cijeli dokument)

Razredna nastava

-ne preporuča se ni pismeno niti usmeno ispitivanje ukoliko nastava na daljinu potraje do kraja školske godine (moguće je da se ocjene neće zaključivati)

-pratiti aktivnost učenika – jesu li sve vježbe i zadaće izrađene (redovitost i kvaliteta)

-ako se učenici trude i aktivni su, učitelj ih može nagraditi brojčanom ocjenom

Predmetna nastava

-moguće je da se neće zaključivati ocjene iz predmeta „kultura“ (glazbena, likovna, tjelesna i zdravstvena)

-pratiti aktivnost učenika – jesu li sve vježbe i zadaće izrađene (redovitost i kvaliteta)

-ako se učenici trude i aktivni su, učitelj ih može nagraditi brojčanom ocjenom

-videokonferencije za usmeno ispitivanje treba ograničiti

jedna ocjena u zalaganje za aktivnost i samostalnost u radu, druga ocjena  moguća za diskusije, zadaće, izrada plakata…(ranije navedeno)

– usmeno ispitivanje za predmete koji imaju tjednu satnicu četiri sata tjedno, usmeno ispitivanje potrebno je provesti jedanput do kraja nastavne godine (HJ, MAT) osobito ako postoje dvojbe u zaključivanju ocjene

-za predmete koji imaju satnicu tri sata tjedno, usmeno ispitivanje samo za zaključivanje ocjene odličan ili ako postoji mogućnost zaključivanju negativne ocjene

-za ostale predmete nema usmenog ispitivanja

-za pismeno ispitivanje koristiti digitalne alate koji su se ranije „isprobali“ tj koristili te ih zadati ih u određenom vremenu nakon čega učenik šalje fotografiju rješenja na uvid (nisu nužne takve provjere tj.provoditi ih samo ako su osigurani preduvjeti)

– klasičnu provjeru činjeničnog znanja svesti na najmanju moguću mjeru

u virtualnim zbornicama i učionicama potrebno je uskladiti vrijeme provedbe ispita i zahtjevnijih zadataka koje učenici dobiju kako bi se uravnotežilo opterećenje učenika

– provesti upitnik među učenicima i roditeljima – mišljenje koliko je nastavnik uspješan u izvođenju nastave na daljinu (kao vrednovanje i samovrednovanje)

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!