Pismo podrške Mreže NO

PODRŠKA IZMJENI KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


Referiramo se na 105. sjednicu Vlade RH održanu 5. srpnja 2018. godine, na kojoj je ministrica Divjak člankom 29. predložila i uvrstila izmjene u postojeći Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 105, stavak 6), prema kojima se  kadar s učiteljskih fakulteta s pojačanim nastavnim predmetima i modulima prilikom javljanja na natječaj za posao u predmetnoj nastavi u osnovnoj školi rangira kao treći na listi za zapošljavanje, iza profesora odnosno magistra odgovarajućeg predmeta.

Podupiremo taj prijedlog, jer smatramo da je krajnje vrijeme da se uvede red i odredi točan redoslijed zapošljavanja ovisno o tome koje je struke i koje kompetencija ima kandidat na natječaju.

Studij razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom ili modulom daje osobi kompetencije za rad u predmetnoj nastavi, to nipošto nije sporno, ali nije u redu da netko tko je u sklopu studija stekao između 44 i 85 ECTS bodova iz predmeta za koji se natječe bude ravnopravan osobi koja je tijekom studiranja istoga predmeta prikupila u pravilu između 150  i 300 ECTS bodova. A to je dva do pet puta više!

Osobe sa završenim studijem razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom ili modulom jesu stručne za predavanje svoga pojačanog predmeta ili modula, ali prednost pri zapošljavanju treba biti na strani profesora odnosno magistara edukacije predmeta, a učitelje razredne nastave odnosno magistre primarne edukacije zapošljavati tek ako se na natječaj nije javio profesor odnosno magistar edukacije traženog predmeta.
Njihove kompetencije za rad u predmetnoj nastavi, kao što smo prethodno spomenuli, nitko ne spori, no nerijetko se iz redova učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom može čuti kako bi upravo oni trebali imati prednost pri zapošljavanju jer mogu raditi i u predmetnoj i u razrednoj nastavi, stalno ili na zamjenama, u redovnoj nastavi ili produženom boravku.

Također to potkrepljuju većim brojem odslušanih i položenih metodika – no, ne nalazimo nikakvu vezu između, primjerice, metodike nastave TZK  i predavanja matematike.
Nadalje, uvjereni smo da izjednačenost tzv. pojačanih učitelja RN s predmetnim učiteljima u vrlo nepovoljan i neravnopravan položaj na natječajima stavlja upravo učitelja sa završenim stručnim studijem traženog predmeta i bitno mu ograničava zapošljivost, premda je po stečenim znanjima i kompetencijama bolji kandidat za radno mjesto učitelja predmetne nastave.

Kolege koji već rade na radnom mjestu predmetnog učitelja trebaju na tom radnom mjestu i ostati, ali za sva nova zapošljavanja pozdravljamo ovaj prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Trebalo ih je odavno donijeti!

 

U Zagrebu 7. srpnja 2018.

 

Mreža Nastavnici Organizirano

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!