Raj za uhljebe: Na političare trošimo najviše u EU, po izdvajanju za obrazovanje smo pri dnu

(Index.hr) Hrvatska je raj za uhljebe, što potvrđuju i podaci Eurostata o javnoj potrošnji, prema kojima smo na samom vrhu među 28 članica Europske unije po postotku izdvajanja za izvršnu i zakonodavnu vlast. Naime, Hrvatska na izvršne i zakonodavne organe troši čak 9,7 posto ukupne državne potrošnje ili 4,6 posto BDP-a, što je daleko više od mnogih bogatih članica EU.

Na primjer, Finska za istu namjenu troši 2,9 posto ukupne potrošnje, Danska 3 posto, Velika Britanija 3,2 posto a Francuska 3,3 posto.

Hrvatska je po ukupnoj državnoj potrošnji iskazanoj kao postotak BDP-a u sredini ljestvice europskih država te ona iznosi 48 posto BDP-a odnosno 4886 eura po stanovniku.

No upitno je kako je taj novac raspoređen, jer dok smo po financiranju političkih uhljeba na vrhu, za npr. socijalnu zaštitu smo među štedljivijima u EU.

Za socijalnu zaštitu, u koju su uključene i mirovine, izdvaja se 30 posto ukupne javne potrošnje, dok je prosjek EU 40,2 posto, a od nas veća izdvajanja za socijalu imaju sve zemlje osim Slovačke i Cipra.

Izdvajanja za obrazovanje gotovo jednaka kao i za uhljebe

Slično je i s ulaganjima u obrazovanje, za koje izdvajamo tek nešto više nego za političke uhljebe.

Hrvatska za školstvo izdvaja 10,6 posto ukupne javne potrošnje, dok su na vrhu Cipar, latvija i Litva s 15,7 posto. Najmanja izdvajanja za školstvo, od oko 8 posto, imaju Grčka i Italija.

Zanimljivo je usporediti i podatke za jednu od najbogatijih zemalja svijeta – Švicarsku, koja istovremeno najmanje izdvaja za uhljebe (izvršni i zakonodavni organi), a najviše za školstvo.

U Švicarskoj tako za školstvo izdvajaju 17,8 posto javnog novca a za izvršne i zakonodavne organe samo 1,1 posto.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!