Porazni rezultati ankete: seksualno zlostavljano čak 40 posto zaposlenica Zagrebačkog sveučilišta!

(Slobodna Dalmacija) Na Zagrebačkom sveučilištu gotovo 40 posto zaposlenica (38,6%) i gotovo svaki peti zaposlenik (17,7%) barem su jednom bili izloženi seksualnom uznemiravanju ili zlostavljanju, dok je 14% studenata doživjelo seksističke primjedbe. Oko trećine zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima zna za neki plagijat, a čak polovica njih susrela se s nepotizmom na radnome mjestu.

Devet posto zaposlenika tvrdi kako im je bilo ponuđeno mito, dok oko tri posto anketiranih studenata tvrdi kako su profesori od njih tražili mito da prođu na ispitu ili ispune neku drugu obvezu.

Ucjena s potpisom

Svakom petom studentu, osobito na višim godinama studija i muškoga spola, uvjetovana je kupnja knjige ili skripte da bi uopće dobio potpis. Do tih je poraznih rezultata došlo Zagrebačko sveučilište u dvjema anonimnim online anketama koje su krajem prošle i početkom ove godine proveli među zaposlenicima i studentima.

Ankete kojima su se ispitivale pojave neprimjerenog ponašanja u akademskoj zajednici, poput korupcije, diskriminacije, nepotizma, uznemiravanja, plagiranja, prepisivanja i slično, provedene su u sklopu projekta IPA 2008 skraćeno nazvanog DisCo – “Unaprjeđenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta”.

Dok najveće domaće sveučilište godinama potresaju korupcijske afere, od akcije Indeks 2008. godine do najnovije na Medicinskom fakultetu, rektor Aleksa Bjeliš, koji je predstavio rezultate ankete, najavljuje nove i žešće obračune s nedopuštenim oblicima ponašanja: od donošenja strategije preveniranja do razvoja pravnih okvira kojima će se preciznije definirati neetična ponašanja i sankcije za njih.

Korupcijske afere

– U skladu s ranijim stavovima Senata i čelnika Sveučilišta, potrebno je koncentrirati se na “metodu skalpela”, kojom će se pojedine točke u kojima su indicirane nedopuštene pojave efikasno sanirati, a uzročnike tih pojava odstraniti – poručuje Bjeliš, dodajući kako se Sveučilište u daljnjim aktivnostima treba služiti pristupima i metodama suzbijanja i otklanjanja nečasnih ponašanja koji će biti izravno djelotvorni i superiorni u odnosu na metode onih koji se upuštaju u takve radnje.

Među zabrinjavajućim podacima iz ankete su i oni da je u akademskim ustanovama češća diskriminacija po spolu i rodu, ali i radnome mjestu, pa su tako i među zaposlenicima i među studentima žrtve najčešće žene. Što se tiče spolnog uznemiravanja, pokazalo se da je tom obliku najčešće izloženo administrativno osoblje.

Šokantno je i to da većina studenata prepisuje te da prema tome ima tolerantan stav, iako plagiranje smatraju neprihvatljivim.

Marijana Cvrtila

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!