„Suptilni“ oblici nasilja među djecom i mladima

Piše: Ana Majnarić


Psihologinje Psihološkog centra TESA Tanja Dejanović Šagadin i Jadranka Orehovec su u utorak 5. lipnja 2012. održale dvosatno predavanje u velikoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu povodom Međunarodnog dana nedužne djece žrtava nasilja koji se svuda obilježava 4.lipnja. Predavanje je organizirano u sklopu projekta Ruka podrške kojim TESA od 2008. uz potporu MZOS-a smanjuje i prevenira vršnjačko nasilje u školama te pomaže učenicima koji trpe vršnjačko nasilje.

Ruka podrške uključuje stručna predavanja za Učiteljska vijeća, nakon kojih se održavaju konzultacije sa zainteresiranim učiteljima te pokazne radionice za razredne odjele nakon čega škola dobije materijale po kojima može dalje raditi. Također, uoči li se potreba, psihologinje tada provode grupni rad s učenicima (potencijalnim) žrtvama nasilja i to u ciklusu od šest radionica. Ciljane su skupine učenika 6. razreda OŠ i 1. razreda SŠ no po potrebi se mogu uključiti i drugi uzrasti. Grupni rad se zasniva na treningu socijalnih i komunikacijskih vještina, vježbanju asertivnosti i jačanju pozitivne slike o sebi. Najveća vrijednost ovakvog rada je, prema riječima voditeljica, ljekovito djelovanje činjenice da ima i drugih poput njih na djecu koja pate.

Naime, budući da se, za razliku od fizičkog i verbalnog nasilja, socijalno i psihološko vršnjačko nasilje te emocionalno nasilje u odnosima (i partnerskim i vršnjačkim) zadnje uočava ( ili se uopće ne uoči ) te okolina na njega ne reagira, djeca žrtve počnu misliti da nešto s njima nije u redu. Stoga im se najbolje može pomoći, osim tako što ćemo nasilje uočiti i spriječiti, i tako da takvu djecu povežemo s njima sličnima u nadrazredne skupine (ili roditelji da ih uključe u hobije ili aktivnosti izvan škole koje njih naročito zanimaju) gdje će se osjetiti dijelom skupine. To me podsjetilo na slučaj kad se majka na kraju školovanja pohvalila razrednici da otkad se njena kći bavi jahanjem da je puna životnog zadovoljstva. Dok toga nije bilo, usprkos odličnom uspjehu i odsutnosti sukoba ili izoliranja, nikako se nije nalazila u razredu i bila je potištena. Na ovoj je aktivnosti pronašla i zanimaciju, i dobrotvorstvo (brinući se za konje) i prijatelje (drugu djecu jahače).

Druga zanimljiva ideja, koja se iskristalizirala tijekom predavanja, jest da nećemo ništa postići ako dijete upućujemo da se treba mijenjati. To nije ni moguće ni potrebno. Takvi ljudi kad odrastu često imaju kvalitetnije odnose nego npr. mnogi ekstroverti.

Što je bitno za školu?

· Nadzor djece treba biti stalan. Kad odraslog nema na vidiku tada žrtve hvata panika.
· Škola treba osigurati djelotvorne posljedice za svaki čin zlostavljanja.
· Roditelji, učitelji i stručni suradnici surađivati moraju.
· Svi odrasli moraju biti dosljedni. Ako jedan učitelj reagira na nered na hodniku, moraju reagirati svi.
· Škola treba osigurati mogućnost učenja i razvijanja dobrih „životnih vještina“ za svu djecu. Naime, djeci fali prepoznavanje tuđih emocija i izražavanje vlastitih jer nemaju razvijen emotivni repertoar. Djecu je potrebno je naučiti pregovarati, a učitelji mogu potražiti u razredu pomoć neutralnih (dobrohotnih) učenika.
· Odrasli moraju biti primjer učenicima i kad prihvaćaju vlastite pogreške.
· Škola treba poticati restituciju (nadoknadu zbog lošeg postupka).
· Odrasli trebaju raditi na stvaranju suradničke i dobronamjerne atmosfere među djecom.

Možda je najljepši rezultat ovakvih aktivnosti to što na kraju dobijete razred koji poštuje sve svoje članove, a takav razred ŠTITI svoje slabije članove. Razred s „klikama“, pak, ne štiti svoje članove.

Predavanje je uključilo i definiranje socijalnog i psihološkog vršnjačkog nasilja te emocionalnog nasilja kao i mnogobrojne uvide u terapeutsku praksu.

Predavanje je zaključeno s tri poruke djeci žrtvama nasilja:
1. Odnosi ne bi trebali boljeti.
2. Zaslužuješ i imaš pravo biti sretan.
3. Emocionalno zlostavljanje nije tvoja greška.

Nakon predavanja je ostalo malo vremena i za diskusiju. U nevelikom auditoriju se među komentarima čulo i da TESA organizira početkom svake školske godine Trening savjetodavnog razgovora (ciklus od pet seminara) za koji postoji lista čekanja i koji se plaća, ali je prema riječima voditeljica, povoljniji od sličnih koji se nude drugdje. Zainteresirani za ovu prezentaciju u elektroničkom obliku će je navodno moći preuzeti na stranici www.matica.hr pod rubrikom odjeli – odjel za školstvo počevši od utorka 12.lipnja 2012.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!